Pootaardappelen

U bevindt zich hier:homepootaardappelen

Select Potato is leverancier van pootaardappelen ten behoeve van teelt voor uitplant van consumptieaardappelen. Wij zijn ook  leverancier van pootaardappelen ten behoeve van export.

Bij Select Potato kunnen we een breed pakket van pootaardappelen aanbieden voor de industrie-,
tafel-,chips- en exportmarkt. Wij gaan met de teler in gesprek om te kijken welk ras het beste aansluit bij de betreffende grondsoort, het teeltdoel en de afzet.

Elk ras heeft zijn eigen teelteigenschappen en die moeten goed aansluiten bij de wens en behoefte van de teler en afzetmogelijkheden/vormen.

Door de goede samenwerking met de Nederlandse pootgoedhandelshuizen beschikken wij over nieuwe rassen die perspectieven bieden voor de telers. Dit zorgt ervoor dat wij een ruime keus aan rassen kunnen aanbieden.